Escola Nadal Cullera- Inscripcions

INSTRUCCIONS

1º Ingrés/transferencia bancaria en el compte.

BANKIA: ES07 2038 9638 3560 0010 2767

CONCEPTE: AULA NADAL CULLERA + NOM DEL XIQUET/A

Descarrega açi la fitxa mèdica, ompli-la i porta-la el primer dia d’escola amb la fotocòpia de la targeta sanitària SIP. També pots adjuntar els arxius (foto, document word, document pdf) a la fitxa d’inscripció.

3º Ompli la fitxa d’inscripció açi en la web

IMPORTANT: La inscripció no estarà registrada ni serà vàlida mentres NO es faça l’ingrés bancari.

Si tens algun dubte…

FITXA D’INSCRIPCIÓ AULA NADAL CULLERA

Els camps amb * són obligatoris
DADES
Nom del xiquet/a:* Cognoms:*
Data de naixement:* Escola i Curs escolar 2018-2019*
Adreça-Població:* Telèfons:*
Nom del pare i/o mare:* El vostre correu electrònic:*
-Comprova que el teu email està ben escrit-
Es la primera vegada que participa a l'Aula de Nadal?*
El seu fill anirà i tornarà sol/a a l'Aula de Nadal?
Quines persones estan autorizades a recollir-lo? mareparegerma / germanaiaio / iaiatio/tia
INSCRIPCIÓ: Marca l'opció a escollir. Descompte de 5 € per germà si va tota l'escola.
Escola de Nadal completa: 24,26,27,28,31 desembre i 2,3,4 gener 47 €
Escola de Nadal DIES SOLTS: indica quins 8 € per dia - Escriu quins dies:
Quantitat TOTAL que has ingresat:*
(Optatiu) Adjuntar fitxa mèdica
(Optatiu) Adjuntar SIP
Obligatori marcar les caselles d'acceptació:
AUTORITZACIÓ: La persona representant legal del xiquet/a participant en l'Aula de Nadal autoritza a GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21 SL a poder realitzar fotografies del/la menor durant el transcurs de l'Aula de Nadal i a reproduir la imatge del/la menor en paper , suport magnètic (CD,DVD), pagina Web i il·lustració, sols per aquelles ocasions relacionades en l'Aula de Nadal. Grup de Treball Social Reed 21 i l'Ajuntament prohibeixen expressament una explotació de les fotografies susceptibles d'afectar la vida privada del/la menor i a un ús il·lícit d'estes. La persona representant legal reconeix que el menor no està vinculat a cap contracte exclusiu sobre la utilització de la seua imatge o nom.

He llegit i accepte les condicions.(1)

(1)Les dades arreplegades en el present document seran incorporats a un fitxer de tractamentautomatitzat i no automatitzat (suport mixt).
Esta informació és demanada per a formar part d'una base de dades amb la finalitat de poder gestionar les tasques administratives, i gestió 
de del tractament de dades de clients, proveïdors i  Persones de contacte i poder dur a terme les funcions pròpies de l'empresa en relació 
amb els mateixos, sent GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21 S.L el Responsable del fitxer, amb direcció en AVINGUDA JOAN FUSTER 14-3-9  46400 CULLERA 
VALÈNCIA d'Acord amb el que disposa la L.O. 15/1.999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal es poden exercitar els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació o oposició per mitjà de sol·licitud per escrit al Responsable del Fitxer en la direcció d'exercici de drets ARC sítia en AVINGUDA JOAN
FUSTER 14-3-9  46400 CULLERA VALÈNCIA acompanyant còpia del seu Document Nacional d'Identitat.
Així mateix GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21 S.L queda autoritzada a utilitzar les dades demanades amb finalitats comercials.
La negativa a subministrar les dades que li són sol·licitats suposarà si és el cas la impossibilitat de prestar els servicis per als quals les dites
dades hagueren sigut sol·licitats.
GRUP DE TREBALL SOCIAL REED 21 S.L ha adoptat les mesures de seguretat de protecció de dades personals legalment requerides, trobant-se els seus 
fitxers inscrits en l'Agència de Protecció de Dades, garantint-se el secret i la confidencialitat de les dades aportades.


Uso de cookies

Utilizamos cookies PROPIAS para realizar análisis de uso y de medición de nuestra web para mejorar nuestros servicios. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Puedes consultar nuestra Política de Cookies aquí, en la que además encontrarás la forma de configurar tu navegador web para el uso de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies